รายวิชาที่เปิดสอน เป็นวิชาพื้นฐาน รหัสวิชา ตัวเลขตัวที่ 3 จะเป็นเลข 1 เท่านั้น

การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) จากโปรแกรม Macormedia Flash

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3